02623.67.79.79
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Thành tích học sinh

VINH DANH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH CAO KỲ THI CẤP TRƯỜNG CUỘC THI IOE NĂM HỌC 2021 - 2022

VINH DANH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH CAO KỲ THI CẤP TRƯỜNG CUỘC THI IOE NĂM HỌC 2021 - 2022

Nguyen Khuyen School xin chúc mừng 12 em học sinh đã đạt thành tích tốt trong kỳ thi IOE cấp trường.
DANH SÁCH VINH DANH TUẦN 1 THÁNG 1 NĂM 2022

DANH SÁCH VINH DANH TUẦN 1 THÁNG 1 NĂM 2022

🎉Chúc mừng các con yêu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập trong tuần vừa qua🥰 🌻Ở "NGÔI TRƯỜNG HẠNH PHÚC" những nỗ lực của các bạn luôn được ghi nhận🥰
VINH DANH HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC THÁNG 12

VINH DANH HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC THÁNG 12

DANH SÁCH VINH DANH TUẦN 4 THÁNG 12 NĂM 2021

DANH SÁCH VINH DANH TUẦN 4 THÁNG 12 NĂM 2021

DANH SÁCH VINH DANH TUẦN 3 THÁNG 12 NĂM 2021

DANH SÁCH VINH DANH TUẦN 3 THÁNG 12 NĂM 2021

🎉Chúc mừng các con yêu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập trong tuần vừa qua🥰 🌻Ở "NGÔI TRƯỜNG HẠNH PHÚC" những nỗ lực của các bạn luôn được ghi nhận🥰
DANH SÁCH VINH DANH TUẦN 2 THÁNG 12 NĂM 2021

DANH SÁCH VINH DANH TUẦN 2 THÁNG 12 NĂM 2021

🎉Chúc mừng các con yêu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập trong tuần vừa qua🥰 🌻Ở "NGÔI TRƯỜNG HẠNH PHÚC" những nỗ lực của các bạn luôn được ghi nhận🥰
DANH SÁCH VINH DANH TUẦN 1 THÁNG 12 NĂM 2021

DANH SÁCH VINH DANH TUẦN 1 THÁNG 12 NĂM 2021

🎉Chúc mừng các con yêu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập trong tuần vừa qua🥰 🌻Ở "NGÔI TRƯỜNG HẠNH PHÚC" những nỗ lực của các bạn luôn được ghi nhận🥰
VINH DANH HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC THÁNG 11 NĂM HỌC 2021 - 2022

VINH DANH HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC THÁNG 11 NĂM HỌC 2021 - 2022

🎉🎉Chúc mừng các em học sinh đạt TOP 1 của tháng. 🥰🥰NGUYEN KHUYEN SCHOOL tự hào vì các em học sinh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập trong thời gian vừa qua. 👉Đặc biệt là học tập dưới hình thức trực tuyến nhưng các em không ngừng nỗ lực, rèn luyện và phấn đấu🍀🍀 🌻🌻Ở "NGÔI TRƯỜNG HẠNH PHÚC" những nỗ lực của các bạn luôn được ghi nhận❤️
VINH DANH HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC THÁNG 10 - NĂM HỌC 2021 - 2022

VINH DANH HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC THÁNG 10 - NĂM HỌC 2021 - 2022

Chúc mừng các em học sinh đạt TOP 1 của tháng. 🥰🥰NGUYEN KHUYEN SCHOOL tự hào vì các em học sinh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập trong thời gian vừa qua. 👉Đặc biệt là học tập dưới hình thức trực tuyến nhưng các em không ngừng nỗ lực, rèn luyện và phấn đấu🍀🍀 🌻🌻Ở "NGÔI TRƯỜNG HẠNH PHÚC" những nỗ lực của các bạn luôn được ghi nhận❤️
DANH SÁCH VINH DANH TUẦN 4 THÁNG 9 NĂM 2021

DANH SÁCH VINH DANH TUẦN 4 THÁNG 9 NĂM 2021

🎉Chúc mừng các con yêu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập trong tuần vừa qua🥰 🌻Ở "NGÔI TRƯỜNG HẠNH PHÚC" những nỗ lực của các bạn luôn được ghi nhận🥰

Đăng ký nhận tư vấn

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
2020 NguyenKhuyen School BMT. All rights reserved