02623.67.79.79
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Hoạt động

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2022

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2022

Căn cứ vào Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Xét đơn xin vào đảng của quần chúng ưu tú Hồ Thị Minh Thùy và trải qua thời gian thử thách được Chị bộ nhà trường theo dõi, động viên, quần chúng Hồ Thị Minh Thùy đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, năng nổ, nhiệt tình và là tấm gương điển hình trong công tác dạy học. Hôm nay ngày 10/6/2022 Chi bộ trường Tiểu học & THCS Nguyễn Khuyến đã tổ chức kết nạp cho quần chứng ưu tú Hồ Thị Minh Thùy - Giáo viên Tiểu học.
CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC&THCS NGUYỄN KHUYẾN TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC&THCS NGUYỄN KHUYẾN TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Làm theo lời dạy của Bác và được sự đồng ý của Đảng ủy phường Thành Nhất, sáng ngày 10/7/2021, chi bộ đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng Ngô Thị Thanh Thư và quần chúng Lê Thị Hằng.

Đăng ký nhận tư vấn

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
2020 NguyenKhuyen School BMT. All rights reserved