02623.67.79.79
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Kế hoạch

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2021

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2021

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5 / 2021

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5 / 2021

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THỂ LỰC HỌC SINH - NĂM HỌC 2020- 2021

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THỂ LỰC HỌC SINH - NĂM HỌC 2020- 2021

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2020- 2021

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2020- 2021

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4/ 2021

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4/ 2021

Kế hoạch tháng 4/2021 Chủ điểm: Hòa bình - Đoàn kết - Hữu nghị.
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3 / 2021

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3 / 2021

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 1, 2 / 2021

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2020

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 11 - KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2020

KẾ HOẠCH Phát động các phong trào chào mừng kỉ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020)

Thực hiện kế hoạch tháng 11 của trường về việc tổ chức hoạt động chào mừng kỉ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2020)

Đăng ký nhận tư vấn

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
2020 NguyenKhuyen School BMT. All rights reserved