QUY TRÌNH XÉT TUYỂN NĂM HỌC 2021 – 2022

Phụ huynh tìm hiểu thông tin về trường Nguyễn Khuyến qua các kênh thông tin (Website/Facebook/Bạn bè, người thân…); các buổi Hội thảo tuyển sinh do nhà trường tổ chức hoặc nghe thông tin tư vấn từ Văn phòng tuyển sinh của Trường.