02623.67.79.79
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Thông tin tuyển sinh

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM DỪNG PHÁT VÀ NHẬN HỒ SƠ LỚP 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM DỪNG PHÁT VÀ NHẬN HỒ SƠ LỚP 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2021 - 2022

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2021 - 2022

Nhà trường trân trọng thông báo tới Quý cha mẹ học sinh kế hoạch tuyển sinh và chính sách tài chính năm học 2021 - 2022
TUYỂN SINH NĂM 2021 - 2022

TUYỂN SINH NĂM 2021 - 2022

Đăng ký nhận tư vấn

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
2020 NguyenKhuyen School BMT. All rights reserved