02623.67.79.79
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Tuyển Sinh

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM DỪNG PHÁT VÀ NHẬN HỒ SƠ LỚP 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM DỪNG PHÁT VÀ NHẬN HỒ SƠ LỚP 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2021 - 2022

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2021 - 2022

Nhà trường trân trọng thông báo tới Quý cha mẹ học sinh kế hoạch tuyển sinh và chính sách tài chính năm học 2021 - 2022
QUY TRÌNH XÉT TUYỂN NĂM HỌC 2021 – 2022

QUY TRÌNH XÉT TUYỂN NĂM HỌC 2021 – 2022

Phụ huynh tìm hiểu thông tin về trường Nguyễn Khuyến qua các kênh thông tin (Website/Facebook/Bạn bè, người thân…); các buổi Hội thảo tuyển sinh do nhà trường tổ chức hoặc nghe thông tin tư vấn từ Văn phòng tuyển sinh của Trường.
TUYỂN SINH NĂM 2021 - 2022

TUYỂN SINH NĂM 2021 - 2022

LÝ DO CHỌN TRƯỜNG NGUYỄN KHUYẾN

LÝ DO CHỌN TRƯỜNG NGUYỄN KHUYẾN

Đăng ký nhận tư vấn

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
2020 NguyenKhuyen School BMT. All rights reserved