02623.67.79.79
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

HỘI THI GIÁO VIÊN TIỂU HỌC DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022-2023

Cập nhật lúc: 21/09/2022 96191

Thc hin nhim v trng tâm năm hc 2022-2023 và Kế hoch s 83/KH-NK ngày 29/8/2022 ca trường Tiu hc & THCS Nguyn Khuyến v vic t chc thi Giáo viên Tiu hc dy gii cp trường hướng đến chào mng k nim 40 năm ngày Nhà Giáo Vit Nam (20/11/1982-20/11/2022).

- Vi mc tiêu phát hin, công nhn, tôn vinh giáo viên đt danh hiu giáo viên dy gii cp trường; to ngun lc tham gia thi cp thành ph và nhân rng nhng đin hình tiên tiến, to đng lc phát trin s nghip giáo dc ca toàn ngành;

- To đng lc cho giáo viên phn đu, hoàn thin bn thân đáp ng yêu cu đi mi, nâng cao cht lượng giáo dc, phát trin ngh nghip;

- Qua đó góp phn nâng cao hiu qu sinh hot chuyên môn và đy mnh phong trào thi đua dy và hc trong nhà trường; khuyến khích, đng viên, to cơ hi cho giáo viên rèn luyn, t hc, sáng to, trao đi, truyn đt, ph biến kinh nghim trong công tác dy hc đi vi giáo viên tiu hc trong toàn trường

T ngày 07/9/2022 đến 16/9/2022, trường Tiu hc & THCS Nguyn Khuyến t chc Hi thi giáo viên tiu hc dy gii cp trường năm hc 2022-2023. Hi thi đã thu hút s quan tâm ca tt c giáo viên đang dy cp Tiu hc ca trường. Tham gia Hi thi có 16 giáo viên đng lp t khi 1 đến khi 5

 

 

Mi giáo viên tham gia đu phi thc hin hai ni dung:

V báo cáo bin pháp nâng cao cht lượng giáo dc trong nhà trường, các thày cô đã th hin rõ tính mi, sáng to, thiết thc trong tng cách thc thc hin nhm mc đích giúp hc sinh có kết qu tiến b rõ rt. Quy mô áp dng hiu qu ca các bin pháp khá rng, khp các môn/lp/khi. Mt s bin pháp được Ban giám kho đánh giá cao như: “Vn dng hiu qu Công ngh thông tin trong dy hc tiếng Anh tiu hc” ca cô Trn Th My Viên; “K năng qun lý cm xúc nhm nâng cao cht lượng dy hc cho hc sinh lp 2” ca cô Đ Th Thu Hà; “Mt s bin pháp giáo dc lòng nhân ái cho hc sinh tiu hc” ca cô H’Jơh Knul

 

 

V tiết dycác thy cô giáo đu có s đu tư, chun b công phu. Bài ging đm bohài hòa cho s phát trin phm cht – năng lc ca hc sinh. Các tiết dy được thy cô thiết kế các hot đng dy và hc hp lí. T hot đng khi đng, hình thành kiến thc mi, thc hành... đu hp dn lí thú cun hút, nhiu màu sc, nhiu phong cách; kết hp linh hot các kĩ thut và phương pháp dy hc mi; tích hp tri thc khoa hc đi sng thc tế khéo léo, thúc đy s tìm tòi khám phá môn hc hc sinh. Giáo viên ch đng t chc hc tp, giúp HS hot đng tích cc, sn sàng tương tác…

 

 

 

Bng s vào bài khéo léo, dn dt nh nhàng thu hút hc sinh, s tương tác nhp nhàng gia cô và trò tiết dy ca cô H’Jơh Knul và thy Lương Quc Cường được Ban giám kho đánh giá cao.

 

 

Đ có được nhng kết qu đáng trân trng như trên, các thy cô tham d Hi thi đã tâm huyết phát huy kh năng sáng to, năng lc chuyên môn ca mình đ khng đnh bn thân và góp phn nâng cao cht lượng giáo dục của Trường. Bên cnh đócó th nói thêm rng: thành công ln nht ca Hi thi là đã to nên mt đt sinh hot chuyên môn tích cc, hiu qu. Đng thi, cũng giúp cho đi ngũ giáo viên trong nhà trường t kim tra năng lc, có ý thc hc hi, phn đu t bi dưỡng v chuyên môn nghip v đ có nhiu gi dy cht lượng cao, đáp ng yêu cu đi mi ca giáo dc, góp phn đy mnh phong trào thi đua dy tt, hc tt trong nhà trường.

Kết thúc Hi thi, Ban t chc đã thng nht và 01 gii Nht, 02 gii Ba và 03 gii Khuyến khích. Đồng thời lựa chọn đội ngũ giáo viên tiếp tục bồi dưỡng để tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố.

 Sau đây là mt s hình nh ca Hi thi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Truyền Thông

 

 

 

In

Đăng ký nhận tư vấn

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
2020 NguyenKhuyen School BMT. All rights reserved