02623.67.79.79
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Quản lý hoạt động tổ chuyên môn Trường Tiểu học & THCS Nguyễn Khuyến – thành phố Buôn Ma Thuột đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Cập nhật lúc: 30/06/2022 111984

 

1.Tên đề tài: Quản lý hoạt động tổ chuyên môn Trường Tiểu học & THCS Nguyễn Khuyến – thành phố Buôn Ma Thuột đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018.

2. Nội dung lĩnh vực đề tài: Phương pháp quản lý

3. Tác giả:

Họ và tên: Trần Thị Thu Cúc

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

4. Nội dung tóm tắt:

Đề tài nghiên cứu sử dụng một số biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018 như:

  • Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý.
  • Thành lập nhóm tiên phong trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.
  • Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và thực hiện hoạt động tự học, tự bồi dưỡng về chương trình giáo dục phổ thông 2018.
  • Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chuyên môn.
  • Quan tâm đến đời sống tinh thần của giáo viên.

Áp dụng nghiên cứu ở tổ 1, trường Tiểu học & THCS Nguyễn Khuyến – thành phố Buôn Ma Thuột từ năm học 2020 - 2021 đến giữa học kì 2 năm học 2021 – 2022.

Đến thời điểm hiện nay, đề tài đã thu được một số hiệu quả nhất định: chất lượng dạy học và giáo dục học sinh của tổ 1 được khẳng định rõ ràng qua tín nhiệm của phụ huynh có con em học tập lớp 1 tại trường; đánh giá, công nhận của đồng nghiệp trong và ngoài trường, của lãnh đạo cấp trên. Trong thời gian tiếp theo, đề tài sẽ tiếp tục được áp dụng và điều chỉnh; tìm kiếm và bổ sung thêm những biện pháp mới nhằm tìm ra những biện pháp tối ưu nhất cho công tác quản lý hoạt động tổ chuyên môn trong công cuộc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018.

In

Các tin khác

 • Chưa có bài đăng

Đăng ký nhận tư vấn

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
2020 NguyenKhuyen School BMT. All rights reserved