Thông báo lịch học trực tuyến

Cập nhật lúc: 06:26 06/04/2020

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN

 

Kính gửi: - Quý phụ huynh và học sinh trường Tiểu học Nguyễn Khuyến.

Thực hiện phương châm của Bộ Giáo dục và Đào tạo “tạm dừng đến trường, không dừng học”, Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến kính gửi đến Quý phụ huynh và học sinh lịch học trực tuyến trên phần mềm https://zoom.us/signin.

 

Ngoài ra, nhà trường còn khuyến khích phụ huynh hướng dẫn học sinh học trên phần mềm trực tuyến https://olm.vn. Riêng học sinh lớp 4, 5 có thể theo dõi trên truyền hình Hà Nội 2 theo lịch của Bộ giáo dục và Đào tạo để học tập thêm.

 

Thời khóa biểu lịch học trực tuyến trên phần mềm Zoom Cloud Meeting

Trân trọng cảm ơn!

/Upload/Images/2020/Thong_bao_hoc_truc_tuyen.docx